Kim jesteście?

Jesteśmy zborem chrześcijan oddanych Bogu Wszechmocnemu Jahwe i jego Mesjaszowi Jezusowi.

Grupą oczyszczoną w swej ideologii biblijnej od wszelkich niebiblijnych dogmatów, filozofii i tradycji ludzkich.

Oczyszczeni z takich nauk jak męczarnie piekielne, dusza nieśmiertelna wędrująca w zaświaty, trynitarstwo i wielu innych zabobonów jakimi skażone są religie chrześcijaństwa nominalnego.

Jesteśmy zborem braterskim, zgodnie z naukami naszego Pana, Jezusa Chrystusa Mat 23:8.

Oczekującym wtórego przyjścia Pana Jezusa w chwale Królestwa Swego.

Mamy nadzieję, że Pan Jezus w swoim drugim przyjściu, przyjdzie właśnie do tak oczyszczonego i przygotowanego zboru, gotowego na przyjście Króla.

Naszym zadaniem jest wyprostowanie ścieżek i przygotowanie drogi Chrystusowi oraz ludowi pragnącemu w czystości i świętości wielbić Boga swego Iz 57:14. Uważamy, że w tym celu, należy usunąć wszelkiego rodzaju przeszkody, takie jak fantastyka religijna i niebiblijne nauki Iz 40:3 aby zbór był godny witać naszego Pana.

Script logo
Polecam strony: Hydraulik w Szczecinie Hydraulik Szczecin