NAUKI NIEBIBLIJNE

1. Nauka o trójcy bogów.
2. Wiara w Jezusa jako Boga Wszechmogącego.
3. Kult matki boskiej.
4. Kult figur, obrazów, talizmanów.
5. Nauka o piekle jako miejscu mąk i cierpień.
6. Nauka o duszy nieśmiertelnej i życiu poza ciałem.
7. Nauka o wędrówce dusz, czy duchów ludzkich do nieba.
8. Nauka o klasach kapłańskich, duchowieństwie składającym ofiary, rzekomo uzupełniające ofiarę Jezusa.
9. Nauka o podziale ludu Bożego na klasy i kasty.
10. Nauka o organizacjach, kościołach, zborach mających moc zbawczą.
11. Nauka o zmartwychwstaniu Pana Jezusa jako ducha.
12. Nauka że „Nowy Testament“ jest dany dla elitarnej grupy wybrańców.
13. Krew jako symbol świętego życia, nie może być stawiana wyżej od rzeczywistości, czyli samego życia, świętość życia przewyższa świętą krew, symbol. 2Sam 21:3-6; Mt 12:7; Łuk 6:6-11,36
14. Nauka o wykluczaniu, a potem separowaniu, dyskryminacji i prześladowaniu wykluczonych, to nauki faryzeuszy a nie Jezusa czy apostołów Jan 12:42.
15. Starsi nie mogą być przywożeni w „teczce“, narzucani odgórnie zborom przez elity.
16. Sądownictwo nie może być tajne, wykonywane w tajnych pokojach elit, bez świadków Mt 26:65-68, po naradach przed rozprawą. Mt 27:1; Mk 3:6.
17. Pan Jezus nie zawiera przymierza z Izraelem cielesnym. Gal 6:16; Rz 10:12; Łuk 12:6,7.
18. Chrześcijanie nie są wszczepieni w Izrael cielesny. Rz 7:4-6; Mat 21:19; Gal 4:25,30; Mar 13:1,2.
19. Dziesięcina nie jest wymogiem prawa Chrystusowego Gal 6:2; Łuk 21:1-4.                                                                                                                                                                                          20. Chrześcijanie nie uprawiają polityki, nie prowadzą agitacji politycznej.                                                          

Script logo
Polecam strony: Hydraulik w Szczecinie Hydraulik Szczecin